Bratsberg Landmandsforretning har overtatt ansvaret for Salg og Markedsføring for Landmannsgården.

Bildet over er av banneret som er hengt på bygget fra November 2011.

Kongensgate 9

Bratsberg Landmandsforretning er deleier i  Landmannsgården, det tidligere administrsjonsbygget til Bøndernes Bank. Det ble bygget i 1964 og det ble brukt av Bøndernes Bank og senere Fokus Bank fram til midten av 90 tallet. Bygget ble totaloppusset på 1980 tallet. Landmannsgården har oppgradert ventilasjon og kjøling rett etter årtusenskiftet. Lokalene er oppgradert med moderne tregulv og malt i lyse trivelige farger.

Eiendommen ligger med fasade ut mot Landmannstorvet. Leietakere i bygget har nærhet til offentlige kommunikasjon og drosje samt sentral funksjoner i kommunen som NAV, kommunale kontorer, kulturhus, kirker, banker og byens 2 hoteller.

Enkeltkontorer

Vi kan leie ut enkeltkontorer fra 15 kvadratmeter og oppover.

Dette er velegnede lokaler for nyetableringer innenfor en rekke bransjer.

Lokalene er lyse og trivelige og holder en høy standard med moderinsert ventilasjon / oppvarming og belysning. De fleste rommene vender mot nord og er skjermet for sollys. Ulike løsninger for data / telefoni er tilgjengelige.

Kontorlandskap og større arbeidsmiljøer.

Hver etasje i Landmannsgården er på ca 384 kvadratmeter. De ulike etasjene har noe ulik utforming, men det er i hovedsak en kombinasjon av åpent landskap og enkeltkontorer / møterom.  Hver etasje tilbyr behagelige arbeidsforhold til mellom 15 og 30 medarbeidere avhengig av bransje, samhandlingsform og reisevirksomhet.


Parkering

Landmannsgården ligger i Kongensgate 9 og kan tilby bilplass i Bygarasjen.  Dette er en spasertur på under 200 meter fra kontorene.

Vaktmestertjenester

Landmannsgården har et samarbeid med Kontorbygg om vaktmestertjeenster. Dette omfatter renhold av fellesarealer. Håndtering av søppel. Administrasjon av oppvarming og avkjøling. Gernerell bistand til håndtering av det tekniske som oppstår.